Nyhetsflöden

Inomhussäsongen 2014/2015

Torsdagen den 13:e November så drar inomhussäsongen igång.

Öppettiden är 18-21

Välkomna

Städdag 2014-10-18 10:00

Välkomna på traditionell städdag!

Lördagen den 18:e Oktober klockan 10:00 startar höstsstädningen av klubben! Vi kommer att rensa ur klubbhuset och lägga ut inomhusmattan. Naturligtvis så måste vi städa klubbhuset ordentligt först innan vi lägger ut mattan. Det finns ett antal punkter som kräver visst förarbete som t.ex. inköp av material för reparation samt kontroll av diverse städmateriel. Kontakta Jocke Jogedal eller Henrik om det är något som du tycker att vi borde ha eller som borde fixas så skriver vi upp det på att göra listan.

Schema!

10:00 start och fördelning av arbetsuppgifter!

12:00-13:00 Lunch, troligtvis hamburgare!

Sedan kör vi på tills man/vi tröttnar!

.

Arbetsuppgifter!

 • Rensning och allmänt fix på gemensamma utrymmen i första hand sedan på respektive bana!
 • Inköp av städmaterial, inventering! Henrik och Jocke J
 • Byggmateriel uppfräschning och fix av inomhushopp och liknande, Nille är huvudansvarig och köper in!
 • EL, belysning nerfart samt belysning på plan!
 • Rensning och städning av garaget, släpvagn behövs!
 • mm. mm.

Säg gärna till om du tar med dig en släpvagn eller vill förbereda något!

// Välkomna

Uppdatering av medlemsregistret pågår

Just nu håller vi på med att uppdatera föreningens medlemsregister. När vi gör det så vill vi att alla medlemmar ska ha en e-postadress. De flesta har det redan, men i vissa fall finns bara telefonnummer. Vi kommer i första hand att skicka sms och be de medlemmar som saknar e-postadress att besvara sms:et. I de fall vi bara har ett vanligt telefonnummer ringer vi upp dig.

Orsaken till att vi gör detta arbete är för att vi vill kunna automatisera inbetalningen av medlemsavgifter, ha möjlighet att informera alla på ett enkelt sätt vid behov m.m.

Föreningen använder sig av Idrott Online för dessa utskick. Det är ett vedertaget verktyg som i princip alla föreningar använder sig av. Det är också detta som gjort att vi kunnat söka LOK-stöd.

Har du som medlem frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta undertecknad eller Henrik Harju.

Transpondrar

Nu har klubben köpt in en ny ”batch” av transpondrar, RC4 Hybrid, som vi säljer för självkostnadspris till medlemmar (800:-). Icke medlemmar betalar 900:-.

Transpondrarna har gått upp lite i pris så därför har vi tvingats höja från 700:- för att inte gå back på förmedlingen av dessa.

Försäljningen av dessa skall alltid gå via iZettle där man skriver in dels transpondernumret och dels kontaktuppgifter på den som köper, (namn och personnummer). De tidigare sättet att välja produkten i iZettle är borttagen tills vidare så en manuell hantering görs , förhoppningsvis så supporterar iZettle funktionen för detta i framtiden. Det blir också mindre stöldbegärligt på detta vis. Samtliga transpondrar som klubben säljer loggas.

Transpondrar har Henrik Harju, Joachim Holmberg, Joakim Jogedal, Jan Nilsson samt Mikael Forsman. Om du vill köpa så finner du mailadressen till de flesta av oss under styrelse i vänsterspalten.

Banfixardax + Medlemskort

Imorgon Torsdag så kör vi igång banfix inför söndagens tävling på 1:8 Offroad banan!

Du är välkommen att hjälpa till, ju fler som hjälper till desto roligare och snabbare går som vi alla vet.

Det finns även möjlighet att hämta medlemskort fram till 19:00!

Välkomna!

Medlemskort!

Nu på tisdag, 2014-06-17, så tänkte vi dela ut medlemskort mellan 18:00-19:30

Välkomna!

Nytt banvärdsschema!

Nu ligger det ett nytt banvärdsschema under ”Banvärdar” i vänsterspalten för kommande utomhussäsong!

Kolla igenom och återkoppla alternativt uppdatera själv…

Städdag, Lördagen den 26:e April 10:00

Välkomna på traditionell städdag!

Lördagen den 26:e April klockan 10:00 startar vårstädningen av klubben! Vi kommer att rensa ur klubbhuset men behålla inomhusmattan tills vidare. Naturligtvis så måste vi städa ur klubbhuset ordentligt först och sedan lägga tillbaka mattan. Det finns ett antal punkter som kräver visst förarbete som t.ex. inköp av material för reparation av taket på garaget/elcentralen.

Schema!

10:00 start och fördelning av arbetsuppgifter!

12:00 Lunch, troligtvis hamburgare!

Sedan kör vi på tills man/vi tröttnar!

.

Arbetsuppgifter!

 • Kompressor, reparation av kompressor. Byte av kompressorblock!
 • Inköp av städmaterial, inventering och införskaffning!
 • Byggmateriel garagetak, reglar och plåt! Sonny är huvudansvarig!
 • EL, belysning nerfart samt belysning på plan!
 • Rensning av isolering och ventilationsutrustning garage, släpvagn behövs!
 • mm. mm.

Säg gärna till om du tar med dig en släpvagn eller vill förbereda något!

// Välkomna

Banfix på stora buggybanan

Nu på lördag den 4 april 2014 Kl 09:00 går vi in i förändringarnas tid.
Vi önskar att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till och genomföra denna förändring som kommer att gagna oss alla. Vår 1:8 bana som vi har matat varv efter varv kommer att få genomgå en större förändring. Till vår hjälp har vi 2 st grävare och förhoppningsvis din arbetskraft.
                                                          .
Är det så illa att du inte ens kan vara med några timmar den 4 april. Deppa inte, för det kommer finnas arbete kvar den 5 april som du kan vara med på ;-) .
                                                          .
Har du även möjlighet att ta med något av detta så får man ett + i kanten (spade, spett,  slägga, hammare, såg, sticksåg, ja ni vet nog vad vi menar.
                                                          .
Råkar man även komma dit med ett gruslass och markduk så får man ett dubbel ++.
                                                          .

Årsmöte!

Kallelse till ÅRSMÖTE!

Härmed kallas medlemmarna i MHF Skarpnäck till Årsmöte!

Plats: Klubblokalen!

Datum:  Lördagen den 2014-03-22

Tid:        12:00

Vi kommer att starta dagen klockan 10:00 med en loppis där medlemmarna kan sälja och köpa RC relaterade prylar! Passa på att rensa ur allt skrot som du inte längre använder eller passa på att fynda bra ha grejor!

 Förslag på föredragningslista!

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare (2 pers).

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av dagordning

6.   a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2013.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2013.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av års-, inträdes- och medlemsavgifter.

10. Förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhetsåret 2013.

11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

        12a Namnändring samt uppdelning av klubben i två föreningar!

13. Val av styrelseposter samt revisorer

14. Inval av Hedersmedlem

15. Årsmötet avslutas

Välkomna önskar styrelsen för MHF Skarpnäck