Ansök om medlemskap

Medlemskap

Det är roligt att se att så många vill vara med i klubben. Att vara medlem i klubben stödjer vår verksamhet och gör oss starkare och bättre. Det gör det också lättare för dig att vara med och påverka klubben när du är medlem.

 

Ansöka medlemskap

För att ansöka medlemskap klickar du här.
Vad händer sen?

  1. Klubben hanterar din ansökan.
  2. Du får ett e-postmeddelande med inloggninguppgifter till idrottonline.
  3. Du får ett e-postmeddelande med att det finns avgifter att betala i idrottonline.
  4. När din betalning är gjord, är ditt medlemskap klart.
  5. Ett medlemskort hämtas ut av dig i klubbhuset. Utlämnas av banvärd alt. Styrelsemedlem.

Som medlem ska du ha läst föreningens stadgar. I och med att du betalar din medlemsavgift anses du också ha läst och förstått våra stadgar och lovar att leva upp till dem efter bästa förmåga. 

Avgifter

Från och med 2015 löper alla avgifter årsvis. Nytillkomna medlemmar som betalar mellan 1a november till 31a december får kommande år på köpet.
Befintliga medlemmar får automatiskt e-post om inbetalning under januari.

Medlemsavgift Familj: 900kr (Kräver samma folkbokföringsadress)

Medlemsavgift Senior: 600kr (För dig som är 20år eller äldre)

Medlemsavgift Junior: 400kr (För dig som är 19 år eller yngre)

Medlemsavgift Stödmedlem  250kr

Årstrackfee Senior: 800kr (Se förtydligande nedan)

Årstrackfee Junior: 400kr (Se förtydligande nedan)

Dagtrackfee medlem: 50kr (Se förtydligande nedan)

Dagtrackfee ej medlem: 100kr (Se förtydligande nedan)

 

Vad är årstrackfee?
Som medlem kan du välja att betala något vi kallar årstrackfee. Betald årstrackfee betyder helt enkelt kan köra så mycket du vill på alla klubbens banor, såväl inne som ute, under hela året utan att betala något mer. Medlem som inte betalt årstrackfee betalar 50kr vid varje körtillfälle. Dessutom kan du lösa bomnyckel, vilket ger dig möjlighet att komma in på området och hålla öppet nästan när du vill!

Vad är dagtrackfee?
Dagtrackfee är för dem som väljer att betala vid varje körtillfälle. Körning får då enbart ske under klubbens ordinarie öppettider. Betalning ska då ske innan man börjar köra. För medlemmar är avgiften 50kr/dag. För icke medlemmar 100kr/dag. Medlemmar som betalt årstrackfee betalar alltid 0kr.

 

Vi kan bara garantera att du kommer att trivas i vår klubb!